Knižné vydanie Recepcie umenia na Slovensku po roku 2000

Ústav výskumu kultúry, sociologické pracovisko Národného osvetového centra v Bratislave, vydalo publikáciu Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000.

Ide o zborník záverečných správ z výskumov verejnej mienky o vzťahu populácie Slovenska k jednotlivým druhom umenia. Súbor sa skladá z týchto výskumov:

 

-         Vzťah obyvateľov SR k hudbe (autori: Miloslav Blahynka a Ľubor Hallon)

-         Vzťah obyvateľov SR k literatúre (autori: Ján Sopóci, Ľubor Hallon)

-         Slovenský filmový divák 2002 (autorka: Oľga Gyárfášová)

-         Výskum vzťahu slovenskej populácie k divadlu (autor: Vladimír Blaho).

 

Literárne informačné centrum sa podieľalo na výskume Vzťah obyvateľov SR k literatúre. V jeho nadväznosti v rokoch 2003 a 2004 realizuje Literárne informačné centrum prehlbujúci výskum čítania Súčasný stav a úroveň čítania v SR (ČÍTANIE 2003 - výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR).

Riaditeľ Ústavu výskumu kultúry Ľudovít Šrámek zdôrazňuje, že „tieto výskumy verejnej mienky (realizované v rokoch 2001 – 2004) sú reprezentatívnymi sociologickými výskumami, ktoré boli realizované buď na súboroch  populácie staršej ako 14 rokov (15 rokov a viac – vzorka 1 500 respondentov) alebo populácie staršej ako 17 rokov (18 rokov a viac – vzorka 1200 respondentov).  Výskumy mapujú publikum všetkých druhov umenia a jeho názory na aktuálne problémy toho-ktorého odvetvia umenia. Vari najpozoruhodnejším prínosom publikácie je skutočnosť, že prináša výsledky výskumov k témam, ktoré (zväčša) stáli už takmer dve desaťročia mimo výskumníckej pozornosti.

Recenzentka publikácie docentka Katarína Podoláková, vedúca Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, vysoko vyzdvihla význam realizácie výskumov z oblasti sociológie kultúry, aj ich knižné vydanie pre odbornú obec, štátnu správu, rôzne inštitúcie a tiež pre študentov sociologických, kulturologických a príbuzných odborov.

Ústav výskumu kultúry Národného osvetového centra sídli na Nám. SNP 12 v Bratislave.