Knižnica Földváriovcov v SNG

Knižnica v širšom chápaní predstavuje miesto, kde sa čas nikdy neprestane kopiť a dosahovať svoj vrchol. Stáva sa z nej všeobecný archív, spoločné centrálne miesto, kde sa zhromažďuje všetok čas, doby, (nielen) umelecké formy, premeny čitateľského vkusu či transformácie rôznych žánrov. Zároveň však reprezentuje miesto, ktoré je akosi uzavreté samé do seba, existuje mimo prúd času.

Kým napríklad na konci 17. storočia mohol byť priestor knižnice považovaný za miesto s výrazom voľby jednotlivca, v 21. storočí sa z neho stáva experimentálna expozícia pre širokú verejnosť.

„Jestvujú knihy, s ktorými si viem predstaviť priateľský rozchod, no potreboval by som ich odovzdať do dobrých rúk. Ako šteniatka z inzerátu. Niekam, kde bude o ne postarané a kde ich budú čítať. Nevedel by som ich vyhodiť. Alebo odniesť do kontajnera“. Vybraný úryvok z biografie prozaika, publicistu, výtvarného a literárneho kritika a prekladateľa Kornela Földváriho O sebe (Literárne informačné centrum, 2017), ktorú editorsky pripravil a zostavil spisovateľ Peter Krištúfek na základe záznamu spoločných rozhovorov, sa dá pokladať za neoficiálne motto chystaného projektu „Knižnica Kornela a Naďky Földvári“, ktorého myšlienku nám priblížila generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.

Interaktivita a knižnica ako umelecké dielo

Hlavnou ideou sa pre pripravovanú experimentálnu expozíciu v SNG, ktorá je postavená na ohromnej knižnej zbierke Kornela Földváriho, stal priestor knižnice ako miesta v byte. Výstava bude umiestnená na prvom poschodí SNG v priestoroch najväčšej sály ako hlavná expozícia otvárajúca rad ďalších zamýšľaných experimentálnych expozícií, ktoré by sa nemali dotýkať iba výtvarného umenia. Skĺbiť by sa tu tak mali predovšetkým tri základné elementy. Prvým je práca s vizuálom knižnice, ktorý by mal pôsobiť dojmom „pekného a čarovného“ miesta, ktoré je zdanlivo neusporiadané, no vizuálne príťažlivé. Druhým úzko spätým zámerom je katalogizované a následne v expozícii vystavené tituly (približne 8500 kusov) neoznačiť štítkami – signatúrami, tie by mali byť „schované“ vo vnútri tej-ktorej knihy. Tretím a azda najpodnetnejším elementom je snaha o interaktívnosť.

Chystaná expozícia, ktorej organizačné základy ešte položil Peter Krištúfek, má tak ambíciu líšiť sa od bežných knižníc práve tým, že bude poňatá ako výstava, ktorej obsah tvorí zbierka kníh. Mali sme možnosť nahliadnuť do zákulisia aktuálneho procesu prípravy Knižnice Kornela a Naďky Földváriovcov. Chystaný vizuál bude založený na kovových policiach, ktoré by mali premeniť chaos (evokácia pôvodného pôdorysu knižnice) na usporiadanie (plná stena vyvolávajúca dojem „knižných komínov“). Priestor knižnice by tu tak mal slúžiť ako miesto s atmosférou, ako súčasť života ľudí. Dôležitým sa tak pre organizátorov stal nielen dôraz na vizuál (knižnica ako exponát) či snaha ponúknuť čitateľovi možnosť prísť, usadiť sa a prezenčne si v čitárni prečítať tú-ktorú knihu (čitateľ ako exponát), ale aj poskytnúť priestor mladšej generácii napríklad na „randenie“ a staršej na literárne debaty v rámci možných podujatí.

Princíp gamifikácie, využitie nových technológií

Gamifikácia ako relatívne nová, aktuálna technika marketingu, ktorá je využívaná nielen v oblasti riadenia firmy, ale napríklad už aj v rámci školstva, je postavená na zvyšovaní záujmu recipienta pomocou implementácie herných prostriedkov, dizajnov, herného myslenia či princípov do neherných oblastí každodenného života. V rámci chystanej expozície sa teda okrem už spomínanej myšlienky „zapratania“ do obrazu knižnice zvažuje aj idea umiestniť do knižnice a vybraných kníh rôzne karikatúry vo forme malých kartičiek. Tie by mohli predstavovať princíp hry cez takzvané „easter eggy“ (skryté objekty, odkazy), ktoré by sa dali považovať za zberateľské kúsky, čím sa tu opätovne otvára možnosť väčšej interakcie čitateľa v prostredí expozície. Teda voľne si prechádzať knihy a nachádzať v nich skryté kartičky. Jedným oficiálnym easter eggom, ktorý bude určite zrealizovaný, by mal byť exponát koňa s čelenkou ako pocta autorovmu záujmu o kovbojky. Ako predpoklad do budúcnosti sa taktiež zvažuje obohatiť expozíciu o ipady s fotografiami spojenými s osobnosťou Kornela Földváriho.

Z celkového pohľadu na pripravovanú experimentálnu expozíciu je teda vidieť prísľub, že sa bude niesť v duchu myšlienky samotného autora: „Keby som mohol poradiť mladej generácii, (...) veľmi rád by som im povedal: Chlapci a dievčatá, čítajte teraz! Teraz je to pre vás naozajstné vzrušenie, niečo nové, čo vám prinesie hlboké zážitky.“ No zároveň ju rozšíri o segmenty a princípy dotýkajúce sa každodenného života súčasného mladého človeka. Knižnica Kornela a Naďky Földváriovcov by sa mala ako finálny projekt otvoriť širokej verejnosti v Slovenskej národnej galérii v Bratislave v marci tohto roku.

(Článok vznikol v spolupráci s generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusou).