Knižnica pre všetkých

Mestská knižnica v Piešťanoch už niekoľko rokov plní úlohu komunitného centra, ktoré svojou programovou ponukou oslovuje široké spektrum návštevníkov: od detí predškolského veku až po seniorov. Rôzne záujmové skupiny návštevníkov sa dnes už pravidelne stretávajú na pôde knižnice pri tvorivých dialógoch (nielen) o literatúre. Okrem tradičných stretnutí s poprednými osobnosťami literárneho sveta MsK pripravuje dlhodobo ucelené tematické prevenčné, environmentálne i integračné projekty, ktorých realizácia sa viaže vždy k určitému ročnému obdobiu.

V mesiaci máj MsK zaradila do programu témy z protipožiarnej ochrany(AKO PREDCHÁDZAŤ POŽIAROM) a protidrogovej problematiky (DROGY? NIKDY!), ale aj z oblasti ochrany zdravia a zdravého životného štýlu (CHRÁŇME MÚDRO, SMELO SVOJ ROZUM A TELO). Poslednou témou chceme osloviť aj dospelých. Každého, komu záleží na vlastnom zdraví, určite zaujme stretnutie s MUDr. Igorom Bukovským, populárnym lekárom a známym odborníkom na zdravú výživu (AKO PREŽIŤ). Na dvoch samostatných výstavách predstavíme dve polohy tvorby popredného slovenského výtvarníka a ilustrátora Marka Ormandíka, pre deti (ČUDÁ HRAVÉ V MOJEJ HLAVE) i dospelých (POLČAS ROZPADU). Skutočných literárnych nadšencov poteší poetický večer vydavateľstva Edition Ryba, na ktorom sa predstaví Ľubomír Feldek s dcérou Katkou (KRÁSNE SLOVO, SLADKÁ MELÓDIA).

Viac informácií s termínmi konania podujatí nájdete na webovej stránke knižnice (www.kniznica.sk).

-dn-