Knižnice pre všetkých

Týždeň od 10. do 16. marca bude už deviaty raz Týždňom slovenských knižníc. Jeho základné poslanie pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie je stále aktuálne. Práve knižnice, hoci zápasia s problémami a nedostatkom peňazí, ponúkajú svojim čitateľom veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v Slovenskej národnej knižnici v Martine 10. marca. Týždeň sa ponesie v duchu minuloročného motta Knižnice pre všetkých a osobitná pozornosť sa venuje 180. výročiu narodenia najvýznamnejšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. Deň jeho narodenia, 16. marec, je vyhlásený za Deň ľudovej rozprávky.

Knižnice už dávno nie sú iba regály plné kníh. Ponúkajú rozmanité služby, ale čitatelia sú stále rovnako zábudliví, najmä pri vracaní požičaných dokumentov. Väčšina knižníc okrem bohatého programu pre deti i dospelých odpúšťa v tomto čase pokuty za omeškanie. Poprezerajte si teda dôkladne svoju knižnicu, či náhodou nepatríte tiež k dlžníkom. V týchto dňoch sme sa opäť dozvedeli zlú správu, že naše deti patria v Európskej únii k najslabšie čítajúcim. Práve knižnice, na túto skutočnosť už dávno poukazovali a vyvíjajú rozličné aktivity na zlepšenie tejto nelichotivej situácie. Pomôcť však môžu len vtedy, ak dieťa do knižnice príde. Marec je ideálny čas na zapísanie do knižnice prváčikov, lebo už zvládli elementárne základy čítania a ich nadšenie zo zázraku spájania písmeniek treba využiť, aby sme negatívne trendy v čitateľských zručnostiach detí zastavili.