Knižný debut Petra Procházku V klub

V bratislavskom Stredoeurópskom dome fotografie predstavili 18. novembra knižný debut Petra Procházku V klub. Fotograf, ktorého tvorbu poznáte aj z Knižnej revue, vybral z niekoľko tisíc fotografií z najkrajších rokov Véčka tie, čo najvernejšie dokumentujú miesto stretnutia mládeže v rokoch 1969-1990. Krstnými rodičmi boli Marián Varga a Kornel Földvári. Marián mlčal, ale zato Kornel Földvári nešetril chválou, a to zaslúženou, lebo Peter Procházka nezdokumentoval len legendárne Véčko, ale je verným zaznamenávateľom kultúrneho, najmä literárneho života. Jeho nenápadnú prácu vieme zväčša oceniť až vtedy, keď potrebujeme portrét spisovateľa alebo ilustračnú fotografiu. Knižka V klub je na svete vďaka Albertovi Marenčinovi Vydavateľstvu PT, ale aj sponzorom, z ktorých viacerí trávili večery vo Véčku.