Knižný festival Budapešť

Knižný festival Budapešť

patrí k najnavštevovanejším knižným veľtrhom v stredoeurópskom regióne. Hosťom tohtoročného festivalu bolo Španielsko a jej slávneho spisovateľa Jorgeho Sempruna na otvorení veľtrhu osobne privítal maďarský prezident László Sólyom. Medzi ďalších prominentných hostí patril kirgizský spisovateľ Čingiz Ajtmatov, v súčasnosti veľvyslanec tejto krajiny pri Európskej únii. Publiku sa na autogramiádach predstavili poprední maďarskí autori, vrátane Imre Kertésza, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.

Slovenskú literatúru na veľtrhu prezentovalo Literárne informačné centrum prostredníctvom prekladov dvoch diel našich autorov do maďarčiny. Vydavateľstvo Kalligram tesne pred začiatkom veľtrhu vydalo maďarský preklad knihy D. Šimka Japonský diván a vo vydavateľstve AB-ART vyšla koncom minulého roka v maďarčine kniha poviedok P. Rankova V tesnej blízkosti. V Slovenskom inštitúte predstavil vydavateľ Koloman K. Bagala dve knihy Karola D. Horvátha (Karol D. HorváthKarol D2 Horváth). Tento autor na veľtrhu reprezentoval slovenskú literatúru aj v programe Festival debutov. V jeho rámci sa maďarskému publiku predstavilo ďalších dvanásť autorov.

Na knižnom veľtrhu vystavilo LIC vyše 250 kníh od 25 slovenských vydavateľov. Okrem bežných návštevníkov prejavili záujem o slovenské knihy aj viaceré odborné inštitúcie. Štátna cudzojazyčná knižnica a Széchyho knižnica pravidelne doplňujú knižné fondy i o slovenskú, najmä odbornú literatúru.

-ab-