Knižný festival v Budapešti

Knižný festival Budapešť (tak znie oficiálny názov tohto knižného veľtrhu) patrí k najnavštevovanejším veľtrhom v stredoeurópskom regióne. Dlhé rady pred vstupnou halou do kongresového centra môžeme maďarským vystavovateľom – pri porovnaní s našou Bibliotékou – len závidieť.

Hosťom tohtoročného festivalu bolo Španielsko a jej slávneho spisovateľa Jorgeho Sempruna na otvorení veľtrhu osobne privítal maďarský prezident László Sólyom. Medzi ďalších prominentných hostí patril kirgizský spisovateľ Čingiz Ajtmatov, v súčasnosti veľvyslanec tejto krajiny pri Európskej únii. Publiku sa na autogramiádach predstavili poprední maďarskí autori, vrátane Imre Kertésza, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.

Slovenskú literatúra na veľtrhu prezentovalo Literárne informačné centrum prostredníctvom prekladov dvoch diel našich autorov do maďarčiny. Kalligram tesne pre začiatkom veľtrhu vydal preklad knihy D. Šimka Japonský diván a vo vydavateľstve AB-ART vyšla koncom minulého roka kniha poviedok P. Rankova V tesnej blízkosti. V Slovenskom inštitúte predstavil vydavateľ Koloman K. Bagala dve knihy Karola D. Horvátha (Karol D. Horváth a Karol D2 Horváth). Tento autor potom na veľtrhu reprezentoval slovenskú literatúru v programe Festival debutov. V jeho rámci sa maďarskému publiku predstavilo ďalších dvanásť autorov (za Česko sa na festivale zúčastnil Jaroslav Pížl – spolu s Karolom D. Horváthom to boli aj najstarší tohtoroční debutanti).

Na knižnom veľtrhu vystavilo LIC viac ako 250 kníh od 25 slovenských vydavateľov. Okrem bežných návštevníkov prejavili záujem o slovenské knihy aj viaceré odborné inštitúcie. Štátna cudzojazyčná knižnica a Széchyho knižnica pravidelne doplňujú knižné fondy i o slovenskú, najmä odbornú literatúru.

(ab)