Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie veľtrhy v anglofónnom svete. Jeho 42. ročník sa konal v priestoroch výstaviska Earl‘s Court v dňoch 15. až 17. apríla. Na rozdiel od knižných veľtrhov vo Frankfurte, Lipsku či Prahe je londýnsky veľtrh predovšetkým obchodným a kontraktačným podujatím. Každoročne ho navštívi okolo 24-tisíc profesionálov z knižného sveta. Celé tri dni sa teda niesli v znamení náročných rokovaní medzi vydavateľmi, literárnymi agentmi a autormi v snahe predať či kúpiť čo najviac práv na perspektívne knižné tituly. Čestným hosťom bolo tento rok Turecko, ktoré na viacerých prezentáciách, prednáškach či seminároch predstavilo bohatú tradíciu svojej literatúry. Slovenskú republiku zastupoval kolektívny stánok 24 vydavateľstiev pod organizačnou a personálnou záštitou Literárneho informačného centra, kde sa mohli návštevníci oboznámiť so slovenskou knižnou produkciou. Svojou návštevou slovenský stánok poctil aj veľvyslanec SR v Londýne Miroslav Wlachovský.