Knižný veľtrh v Paríži - SALON DU LIVRE 2006

Aj tento rok sa Literárne informačné centrum usiluje o to, aby slovenská literatúra o čosi hlbšie  prenikla do frankofónneho teritória, a organizuje národný stánok so sprievodnými kultúrnymi akciami v metropole Francúzska na 26. ročníku Salon du Livre Paris (17. – 22. marca 2006). Tento ročník je zameraný práve na knižnú produkciu frankofónnych krajín.

Expozícia  bude  umiestnená v hale 1 pod číslom I 200 v  priestoroch Paris Expo-Porte de Versailles. Na ploche  12 m2 bude vystavených  vyše 270 titulov z produkcie 20 slovenských vydavateľstiev.

Na knižnom veľtrhu sa naši autori predstavia v sprievodných akciách:

Dňa 17. marca 2006 o 19. 30 hod. sa v parížskej historickej štvrti Marais v Maison Marie Touchet uskutoční poetický večer, na ktorom francúzska poetka Jeanine Baude predstaví Máriu Ferenčuhovú, prekladateľku a filmovú vedkyňu, autorku básnickej zbierky Skryté titulky (Drewo a srd 2003).

Dňa 20. marca 2006 o 17. 00 hod. sa stretnú v INALCO (l´Institut National des Langues et Civilisations Orientales) s poslucháčmi slovenčiny, ale aj iných slovanských jazykov profesor Valér Mikula a prozaik a publicista Gustáv Murín. Spoločne predstavia dvojjazyčné vydanie knihy cestovných čŕt Gustáva Murína Le monde est petit (Svet je malý).

Dňa 21. marca 2006 o 20. 45 hod. v sále Agora na výstavisku na Salon du livre budú diskutovať divadelný kritik Miloš Mistrík, riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV,  profesor slavistiky Xavier Galmiche na Univerzite Paris IV Sorbonne, poetky a prekladateľky Jeanine Baude a Mária Ferenčuhová na tému Multikultúrnosť v stredoeurópskom priestore. 

(mb)