Knižný veľtrh v Thessaloniki  (Solún) 2005

V roku 2005 Literárne informačné centrum prvýkrát  pripravilo národnú expozíciu Slovenskej republiky na  2. medzinárodnom knižnom veľtrhu v Thessaloniki (Solún) v Grécku.

Vo výstavnom komplexe Helexpo sa na ploche 5000 m2 predstavilo 200 vystavovateľov z Grécka i zo sveta.

Veľtrh je nováčikom vo sfére medzinárodných knižných veľtrhov. Expozíciu LIC realizovalo vďaka bezplatnej ponuke stánku a vybavenia zo strany gréckeho organizátora.

Na rozlohe 9 m2 sme predstavili produkciu 22 slovenských vydavateľstiev – vyše150 titulov.

Stánok navštívili zahraniční vydavatelia, prekladatelia, priatelia Slovenska a iní hostia.

Literárne informačné centrum pripravilo počas veľtrhu niekoľko sprievodných akcií, ktoré sa uskutočnili na pôde výstaviska.

Jednou z nich bolo podujatie v detskom priestore, ktoré pripravila a viedla slovenská ilustrátorka Ingrid Zámečníková. Druhou akciou bola prezentácia tvorby slovenského básnika Jána Zambora spolu s gréckymi kolegami.

Stánok navštívil aj honorárny konzul Slovenska v Grécku Costas Mavridis, ktorý hodnotil našu expozíciu veľmi pozitívne. Zo strany laických návštevníkov veľtrhu bol o naše knižné publikácie záujem, najmä o obrazové publikácie, turistických  a vlastivedných sprievodcov.

V tomto teritóriu sme zaznamenali záujem o slovenskú literatúru a sú rozpracované aj projekty prekladov slovenskej literatúry do gréčtiny (napríklad vydanie obojstranného grécko-slovenského slovníka).

(mb)