Najkrajšie knihy Slovenska 2008

V stredu 22. apríla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne odovzdali Ceny v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2008 a v Bibiane otvorili výstavu kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska 2008, ktorú tvoria tieto knihy:

a) Vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry a príležitostných tlačí

J. Žídek: Šéfkuchár v paláci

Fot. Stanislava Hanusz Hricová, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

b) Krásna literatúra

 M. Lasica – M. Ormandík: Milanchólia

Il. a graf. úprava Marek Ormandík, Vydavateľstvo Slovart, , tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

 

M. Rúfus: Niesť bremeno a spievať

Il. Vladimír Kompánek, graf. úprava Peter Ďurík, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Literárne informačné centrum a Neografia, tlač. Neografia Martin

K. Peteraj: Toto je moja reč

Il. Martin Augustín, graf. úprava Roman Gregor a Martin Augustín, vyd. Ikar, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

c) Literatúra pre deti a mládež

M. Rúfus: Anjeličku, môj strážničku

Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Ľubomír Krátky, Vydavateľstvo BUVIK, Tlačiarne BB Banská Bystrica

 

La Fontaine, J. de: Bájky

Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Peter Juríček, vyd. Petit Press,  tlač. Východoslovenské tlačiarne Košice

J. Swift: Gulliverove cesty

Il. Peter Uchnár, graf. úprava Karel Šejna, vyd. Reader´s Digest Výber Slovensko, tlač. Leo Paper Product Ltd., Čína

S. Štepka: Lastovičie rozprávky

Il. Svetozár Mydlo, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

- 2 -

J. M. Barrie: Peter Pan

Il. Peter Uchnár, graf. úprava Branislav Gajdoš, Vydavateľstvo Slovart, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

P. Glocko: Rozprávky z čarovnej záhrady

Il. a graf. úprava Martin Kellenberger, vyd. DAXE, tlač. Polygraf Print Prešov

d) Učebnice

L. Melišková: Matematika pre 9. ročník špeciálnych ZŠ

Fot. Jaroslav Melišek, il. a graf. úprava Igor Imro, vyd. SPN - Mladé letá,

tlač. Polygraf Print Prešov

 

L. Melišková: Matematika pre 9. ročník ŠZŠ - Pracovný zošit

Fot. Jaroslav Melišek, il. a graf. úprava Igor Imro, vyd. SPN - Mladé letá, tlač. Slovenská Grafia Bratislava

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 

L. Bielik - E. Gindl: August 1968

Fot. Ladislav Bielik, graf. úprava Boris Meluš, Vydavateľstvo Slovart,

a O.K.O., tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

T. Huszár: Cigáni

Fotografie a graf. úprava Tibor Huszár, vyd. Tibor Huszár, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

 

B. Bachratý: Květoslava Fulierová – Metamorfózy hudby

Il. Květoslava Fulierová, fot. Anton Fiala, graf. úprava Jarmila Zdráhalová, vyd.

a tlač. FO ARTBratislava

J. Kudlička – J. Kuniak: Mystérium krajiny

Il. Ján Kudlička, fot. kol., graf. úprava Pavel Choma, vyd. Liptovská galéria P.

M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

Kol: 111 diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie

Fot. archív, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria a Vydavateľstvo Slovart, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

- 3 -

Ľ. Petránský: Zolo Palugyay

Il. Zolo Palugyay, fot. Peter Bližnák, Zuzana Mináčová a Mikuláš Ricotti, graf. úprava Peter Bližnák, vyd. QEX, tlač. QEX-Print Trenčín

f) Bibliofilské tlače

E. A. Poe: Havran

Il. a graf. úprava Peter Ďurík, vyd. a tlač. Peter Ďurík, Martin, knih. sprac. Lida Mlichová, Žilina

 

M. Geišberg: Panta rei

Il. a graf. úprava Igor Cvacho, vyd. Igor Cvacho, Žilina, um. tlač Tibor Balco, tlač. Solid Print Žilina, knih. sprac. Lida Mlichová, Žilina

 

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

Ako hľadal kolobeh šťastie

Il. a graf. úprava Veronika Cabadajová, vyd. VŠVU, tlač. Ing. Milan Boroš – COPEX Bratislava

 

Slávik

Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač. Bittner print Bratislava

Zvěřinec na Nilu

 Il. a graf. úprava Eva Švrčková, vyd. Eva Švrčková, Velké Bílovice, tlač. VŠVU Bratislava

Zvieracie povedačky

Il. a graf. úprava Lucia Bíliková, vyd. SOŠ polygrafická, Bratislava, tlač. Lucia Bíliková

Porota súťaže udelila zvláštne ocenenie vydavateľstvu

Fingertip Reading

za osobitnú starostlivosť venovanú postihnutým deťom pri tvorbe kníh s hmatovými ilustráciami pre nevidiace deti

Hans Christian Andersen: Fairy Tales

Charles Perrault: Fairy Tales