Kolekcia Najkrajšie knihy Slovenska 2006

a) Vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov,

     encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry

     a príležitostných tlačí)

   Architektúra na Slovensku

    Graf. úprava Branislav Gajdoš, Vydavateľstvo Slovart,

    Bratislava tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

 

+  Biblia

    Graf. úprava Pro 2, a.s., Bratislava, vyd. Ikar, a.s., Bratislava a Spolok Svätého

    Vojtecha – Vojtech, spol. s r.o., Trnava, tlač. a knihárske sprac. Tlačiarne BB,

    spol. s r.o., Banská Bystrica

+  Dejiny hutníctva na Slovensku

    Graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Tibor Turčan – Banská agentúra, Košice, tlač.

    Východoslovenské tlačiarne, a.s., Košice

+  Vladimír Godár: Mater

    Ilustr. a graf. úprava Vladimír Yurkovic, fot. Ctibor Bachratý, vyd. Pavian

    records, Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

+  Štefan Kassay: Podnik a podnikanie

    Graf. úprava Patrik Paul, Katarína Ondrušová a Juraj Dusík, vyd. a tlač. Veda,

    vydavateľstvo SAV, Bratislava

+  Pavel Dvořák: Prvá kniha o Bratislave

    Ilustr. Albín Brunovský, fotografie Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen

    (Juraj Demovič, Jakub Dvořák, Juraj Vontorčík) , vyd. Vydavateľstvo Rak,

    Budmerice, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

+  Kolektív: Pusté Úľany: Príbeh obce

    Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen (Juraj Vontorčík a Jakub Dvořák),

    vyd. obec Pusté Úľany vo vydavateľstve Daniel Ryba - Edition Ryba, Legenda

    Trnava, Trnava, tlač. Svornosť, a.s., Bratislava

 

b) Krásna literatúra

+  Konfucius: Rozhovory a výroky (Lun Jü)

    Graf. úprava Eva Kovacevičová-Fudala, vyd. Vydavateľstvo Slovenský Tatran,

    spol. s r.o., Bratislava, tlač. Svornosť, a.s., Bratislava, knihárske sprac.

    Svornosť, a.s., Bratislava, Kníhviazačstvo Royal D, spol. s r.o., Bratislava,

    Pracovno-socializačné centrum Lepší svet, Bratislava

+  Omar Chajjám: Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti

    Ilustr. Marek Ormandík, graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Juraj

    Vontorčík), vyd. Daniel Ryba – Edition Ryba, Legenda Trnava, Trnava, tlač.

    Svornosť, a.s., Bratislava

- 2 -

c) Literatúra pre deti a mládež

+  Ľuboslav Paľo: Haló, haló, pani Mačka!

    Ilustr. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. Artforum, Bratislava, tlač. alfaPrint,

    s.r.o., Martin

+  Erik Jakub Groch: Píšťalkár

    Ilustr. Jana Kiselová-Siteková, a graf. úprava Erik Jakub Groch,  vyd. o.z.

    Slniečkovo, Prešov, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

+  Príbehy zo Shakespeara

    Ilustr. Dušan Kállay, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Buvik, Bratislava,

    tlač. Svornosť, a.s., Bratislava

d) Učebnice

+  Kol.: Biológia a starostlivosť o zdravie

    Ilustr. kol.,  graf. úprava Branislav Kátlovský, vyd. Expol Pedagogika, s.r.o.,

    Bratislava, tlač. Kasico, a.s., Bratislava

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

+  Dagmar Srnenská:  Karol Ondreička – Ex libris

    Ilustr. Karol Ondreička,  graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Petrus, Bratislava,

    tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

+  Ivan Rusina: Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku

    Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava

    a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Graspo CZ, a.s., Zlín

+  Jaro Sýkora: Obrazy starej Oravy

    Fot. Jaro Sýkora, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice

    slovenskej, s.r.o., Martin, tlač. alfaPrint, s.r.o., Martin

+  Antonin Kratochvil: Persona

    Fot. Antonin Kratochvil, graf. úprava Jan Zachariáš, vyd. Vydavateľstvo

    Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

f) Bibliofilské tlače

+  Hans Christian Andersen: Inger

    Ilustr. Róbert Brun, graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Viktor Vojtek – Maxtral,

    s.r.o., Bratislava, tlač. Ultra Print, s.r.o., Bratislava, knih. sprac. Knihárska

    dielňa Lida Mlichová, Žilina

 

 

 

- 3 -

+  Veľpieseň

    Ilustr. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. a tlač. Peter Ďurík, Martin,     

    knih. sprac. Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina

+  Rainer Maria Rilke: Orpheus. Eurydike. Hermes

    Ilustr. Kamila Štanclová, graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Viktor Vojtek –

    Maxtral, s.r.o., Bratislava, tlač. Ultra Print, s.r.o., Bratislava, knih. sprac.

    Knihárska dielňa Lida Mlichová, Žilina

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných

   a polygrafických škôl

+  Nanako Ishida: Alica  na šachovnici

    Ilustr. a graf. úprava Nanako Ishida, vyd. a tlač. Vysoká škola výtvarných

    umení, Bratislava

+  Barbora Paulovičová: Atlas fantastickej zoológie

    Ilustr. a graf. úprava Barbora Paulovičová, vyd. a tlač. Vysoká škola

    výtvarných umení, Bratislava