Kolokvium o Dominikovi Tatarkovi v Paríži

Dňa 26. januára 2005 sa v Paríži na Sorbonne uskutoční kolokvium o Dominikovi Tatarkovi pod názvom Spisovateľ - disident.

Za slovenskú stranu sa na ňom zúčastnia Albert Marenčin a Valér Mikula. A. Marenčin prednesie príspevok s názvom Tatarka - postsurealistické dielo? a V. Mikula príspevok Démon patetickosti. Tretí príspevok Petra Brabenca, prekladateľa slovenskej literatúry do francúzštiny, má názov Ako prekladať Tatarku. Tieto tri vystúpenia tvoria prvú časť kolokvia - Nad autorovými textami, ktorú odmoderuje Xavier Galmiche. V druhej časti večera s názvom Spisovateľ - disident vystúpia Etienne Boisserie, Sabine Bollack a Arlette Cornevin.

Organizátorom podujatia je Veľvyslanectvo SR v Paríži, Slovenský inštitút v Paríži, CIRCE - Centrum stredoeurópskych štúdií na Sorbonne, CEEM - Centrum stredoeurópskych štúdií (Inalco).