Mestská knižnica mesta Piešťany o  čitateľov nemá núdzu. Za niekoľko desaťročí intenzívnej práce s deťmi, pre ktoré pripravila nápadité projekty na podporu čítania, vychovala viacero generácií knihofilov. Jedným z jej najvýznamnejších projektov je festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v  rozhlase – rozhlas v knihe. Po dvoch rokoch opäť zavítajú od 22. do 25. mája do Piešťan tvorcovia rozhlasových rozprávok. Organizátori jeho VII. ročníka sa znova usilujú podporiť záujem detí o čítanie a počúvanie umeleckého slova. V  súťažnej prehliadke si účastníci vypočujú 12  diel, reprezentatívnu vzorku z dramatickej tvorby Slovenského rozhlasu pre deti a  mládež. Všetky vznikli na základe knižnej predlohy. O  víťazovi v  dvoch súťažných kategóriách budú rozhodovať odborná a detská porota. Tá je významným fenoménom festivalu, jej členmi sú zástupcovia detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany.

Okrem odbornej časti je v programe festivalu aj množstvo sprievodných podujatí: stretnutia s  tvorcami rozhlasových rozprávok a  ich literárnych predlôh, divadelné predstavenia a dramatizácie na motívy literárnych predlôh, výstavy popredných slovenských ilustrátorov, tvorivé dielne i  karnevalový sprievod. Počas niekoľkých festivalových dní sa na každom podujatí budú stretávať a  prelínať najrôznejšie spracovania rozprávkových príbehov. Deti sa môžu tešiť na predstavenia na motívy rozprávkových kníh (Buvik ide do divadla, Honza a  Drak, Analfabeta Negramotná, Panáčik) či premietania obľúbených televíznych večerníčkov, menší i  väčší čitatelia na besedy o  zaujímavých knižkách (Ako som sa stal mudrcom, Malý Mikuláš, Pohádky pro otce a  matky). Okrem renomovaných rozhlasových tvorcov zavítajú do Piešťan obľúbení detskí autori (Ján Uličiansky, Peter Karpinský, Bedřich Ludvík), ilustrátori (Vlado Král, Miloš Kopták, Tomáš Klepoch, Peter Čisárik), vydavatelia, známi i  menej známi divadelníci. Podrobný program festivalu nájdete na webovej stránke knižnice (www.kniznica.sk).