Konferencia Trinásť rokov po (česko-slovenský pohľad)

 

Akademická pôda Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa stala hostiteľským areálom slavistickej diskusie, ktorá sa konala 7. decembra 2006. Okrem Ústavu slavistiky FF MU spoluorganizátorom jubilejného X. ročníka česko-slovenskej konferencie Trinásť rokov po bolo aj Literárne informačné centrum. Podujatie sa konalo pod záštitou rektora Masarykovej univerzity prof. Petra Fialu a dekana FF MU profesora Josefa Krobu.

 


L. Ballek

I. Otčenáš

A. Baláž

D. Podracká

Konferenciu otvoril Ladislav Ballek, veľvyslanec SR v ČR, a zúčastnených oslovil aj Igor Otčenáš, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe. Za LIC sa na konferencii zúčastnili Anton Baláž Dana Podracká. S odbornými referátmi vystúpili viacerí slovakisti z nitrianskej a trnavskej univerzity, medzi inými Tibor Žilka, Pavol Koprda, Ladislav Čúzy, Miloslav Vojtech, Marta Keruľová, Mária Kusá a ďalší. Viac ako dvadsať odborných príspevkov, ktoré na konferencii odzneli, odzrkadľovali žánrovú a myšlienkovú pestrosť, spontánny výmenný dialóg „V4“, pretože diskutovali slavisti z Česka, Slovenska, Maďarska aj Poľska.

Podujatie nastolilo viaceré problémy literárnej vedy od sféry kultúrnej politiky a jej úlohy vo vzťahoch medzi národnými kultúrami strednej Európy po vývinové koncepcie literatúry v dnešnom svete. Duchovným zavŕšením konferencie bude vydanie zborníka všetkých príspevkov začiatkom roka 2007.

(dp)