Spisovateľ, literárny kritik a  prekladateľ z  francúzštiny Patrik Ouředník (1957) neprestáva príjemne prekvapovať. Všetky ním pestované žánre – píše nekonvenčné slovníky, eseje, romány, poéziu – spája bravúrna štylistika, mystifikácia, hra s  jazykom a meditácie o ňom. Autor Šmírbuchu ja­zyka českého, próz Příhodná chvíle, Ad acta, Europeana – Stručné dějiny dvacátého věku sa nateraz predstavuje hrou v piatich obrazoch a s epilógom Dnes a pozítří (Větrné mlýny). Text je správou o piatich beckettovských antihrdinoch, čo prežili či prežívajú jeden z koncov sveta – v stroho zariadenej, jednostaj sa zmenšujúcej miestnosti s dverami, ktoré sa otvárajú len dovnútra. Všetci sa rozprávajú, a predsa nik s nikým. Nik nikoho poriadne nepočúva, a ak aj počúva, zväčša hrozí konfrontácia. Reč je vo vŕšiacich sa absurdných a  groteskných epizódach princípom všetkého nedorozumenia, najpodstatnejším prejavom ľudskej existencie a jediným prostriedkom na uchopenie reality. V tejto trojjedinosti hra dospeje k svojmu záveru a pokračuje ďalej (diváci sa proti svojej vôli stávajú jej aktívnymi účastníkmi), potvrdzujúc pôvodné myšlienkové východiská a  autorský kompozičný plán. Kruh sa ešte neuzavrel…