Rovnako ako v uplynulých rokoch, aj v tomto roku vypísali kultúrne organizácie rakúskeho mesta Graz a spolkovej krajiny Štajersko štipendium na pozíciu mestského spisovateľa. Úspešný kandidát bude mať možnosť stráviť jeden rok (od septembra 2012 do augusta 2013) vo funkcii oficiálneho mestského spisovateľa. Štipendium zahŕňa každomesačnú finančnú odmenu 1100 EUR a ubytovanie na hradnom kopci v Cerriniho zámočku. V súčasnosti zastáva v Grazi úrad mestského spisovateľa mladá srbská autorka Barbara (Barbi) Marković (1980). Uchádzač by mal byť navyše schopný aktívne spolupracovať s domácou literárnou scénou, a preto je vhodné, aby ovládal základy nemeckého jazyka. Viac informácii a detaily o podmienkach účasti na konkurze poskytuje oficiálna stránka www.kulturserver-graz.at/kulturamt/33. Prihlášky do konkurzu je potrebné doručiť najneskôr do 31. 3. 2012.