Konkurz na rezidenčné pobyty v Rakúsku na rok 2018

 

Rakúska federálna kancelária v spolupráci s organizáciou KulturKontakt Austria vypisujú konkurz na 50 rezidenčných štipendií pre umelcov v rakúskych mestách Viedeň a Salzburg. Rezidenčné štipendiá slúžia pre umelcov rozličného zamerania na spoznanie kultúrneho a umeleckého prostredia v Rakúsku. Od rezidentov sa očakáva, že budú počas svojho pobytu pracovať na vlastnom projekte, spolupracovať s miestnymi umelcami a hľadať nové kontakty na ďalšiu spoluprácu. Maximálny vek uchádzačov je 40 rokov.

Viac informácii nájdete na linku:

http://www.artists-in-residence-austria.at/