Kontakty literatúry

V priestoroch Malého kongresového centra Veda SAV sa v dňoch 11. a 12. apríla 2019 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Kontakty literatúry: modely – identity – reprezentácie, ktorá bola venovaná 80. výročiu narodenia literárneho vedca a významného hungaristu Rudolfa Chmela. Podujatie organizoval Ústav slovenskej literatúry SAV. Na konferencii sa zúčastnili nielen slovenskí vedeckí pracovníci, ale aj zahraniční kolegovia z Prahy, Varšavy, Budapešti, Krakova či Poznane.

Príspevky jednotlivých účinkujúcich sa dotýkali rôznych tém, napr. problematiky kultúrnej politiky v česko-slovenskom kontexte, žánrových otázok eseje a cestopisu, reprezentácie národného priestoru v poézii, sporov o kultúrny model histórie či konceptov slovenských dejín a deformácií historickej pamäti. Témou bola tiež problematika vzťahu urbanity a identity v literatúre 19. a 20. storočia, ako aj obraz jednotlivých miest (Praha, Budapešť, Paríž) v slovenskej umeleckej próze.