V sídle Vydavateľstva Slovart v Bratislave sa konali každoročné kontraktačné dni, kde vydavateľstvo prezentovalo svoju najnovšiu produkciu a priblížilo tituly, ktoré by sme si mohli prečítať túto jeseň i v zime. Z rozsiahlej ponuky vyberáme: Július Satinský: Expe dície 1973 – 1982, Jiří Žáček – Adolf Born: Hrôzostrašné rozprávky, Umberto Eco Praž ský cintorín, v decembri sa chystá ďalšia dánovka Na podpätkoch a v januári príde na svet vyše metrová „kniha“ Obrovská kniha obrov, vo februári napríklad 1001 tajomstiev vesmíru. Vlajkovou loďou vydavateľstva v nastávajúcom období bude luxusná publikácia Ars Sacra o kresťanskom umení, ktorú vám predstavíme už v budúcom čísle Knižnej revue! Vydava teľstvo Slovart venuje našim čitateľom jeden zo svojich najnovších titulov Rozhovor Majs tra s hlúpym žiakom. Stručné a múdre dialógy od Borisa Filana pre všetkých tých, čo sa cítia v tomto živote ako hlúpi žiaci, no radi sa nechajú poučiť, máme v redakcii aj s autorovým podpisom. Pošlite kupón Vydavateľstva Slovart k nám do redakcie do 26. októbra. Apropo, v novembri Boris Filan uzatvára svoju bratislavskú trilógiu titulom Raba Suli.