Košice po Trianone: Sofiina voľba

 

Ondrej Ficeri: Potrianonské Košice

Premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu

Bratislava: Veda, 2019

 

Trianon, to nie je len príbeh veľkej politiky a otázka národného oslobodenia, či naopak, najväčšej národnej krivdy.

Azda ešte väčšmi sú to mikropríbehy tisícov obyvateľov, ktorí sa razom ocitli v novom štáte na východ či na juh od hranice, ktorú nakreslili diplomatickí predstavitelia.

Jedným z najzaujímavejších prípadov vyrovnávania sa so vzniknutou situáciou je, ako dokazuje najnovšia kniha Ondreja Ficeriho, Potrianonské Košice.

Mesto, ktoré bolo jedným z pilierov maďarského národného naratívu, mesto, v srdci ktorého je dodnes pochovaný František II. Rákoci, sa na základe Trianonskej zmluvy stalo súčasťou ČSR.

Ako konštatuje Ficeri, slovenské a české elity nehľadali v Košiciach mýtický naratív, úplne im postačoval ten pragmatický – mesto bolo strategickým politickým aj hospodárskym centrom.

Maďarská etnicita obyvateľstva bola len mementom krutej predvojnovej maďarizácie.

Ale aký bol skutočný charakter mesta v danom období?

A môže vôbec mesto, či lepšie povedané, obyvateľov mesta naozaj spájať kolektívny charakter?

Na tieto, ale i mnohé iné, odpovedá titul mladého historika, ktorého poctivý výskum prameňov a aplikácia moderných metodologických východísk umožňuje právom označiť dielo za výbornú historickú knihu.

Mimochodom, všimlo si to aj predstavenstvo Literárneho fondu, ktorý Ficerimu udelil Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenské a humanitné vedy.