Kostelanski pred stovkou študentov v Senici

Cena René - Anasoft litera gymnazistov sprostredkovala stretnutie senických gymnazistov s nominovaným autorom. 

Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici navštevuej viac ako 400 študentov a minimálne 100 sa ich zúčastnilo aj stretnutia so spisovateľom Václavom Kostelanskim. Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Zároveň majú študenti zapojených škôl možnosť stretnúť priamo na ich domácej pôde jedného z autorov. Všetky školy mali možnosť voľby a študenti v Senici si vybrali práve autora knihy Virtuóz. Prečo? Podľa pedagogičky Žanety Pikartovej, ktorá má na tejto škole na starosti koordináciu ceny René, študentov zaujali aktuálne texty, jazyk a humor, a hoci uvažovali aj o iných autoroch, Kostelanski bol najpopulárnejší.

Po krátkom posedení u riaditeľky školy Ivety Petrovičovej sme sa presunuli do školskej telocvične a za seba aj autora môžem povedať, že sme boli príjemne šokovaní účasťou. Účasť na besedách sa na všetkých školách rôzni, ale preferujeme takých divákov, ktorí majú o stretnutie s autorom pravý záujem. Podľa počtu otázok z publika sa na tejto škole pripravili naozaj mnohí študenti a kládli autorovi zaujímavé otázky, ktoré sa týkali nielen literatúry, ale aj jeho profesie. Ako koordinátorka ceny René už druhý rok na týchto diskusiách sledujem, že študentov naozaj zaujímajú aj neliterérne témy. Minulý rok napríklad o svojej žurnalistickej kariére rozprávala Ľuba Lesná, Richard Pupala o scenáristike či Daniel Majling o divadelnej dramaturgii. Ondrej Sokol, ktorý sa so svojou knihou Ako som vozil Nórov tiež uchádza o priazeň študentov, im približuje svet profesionálneho vodiča autobusu či život v Nórsku, Marek Vadas hovorí o Afrike, ktorá sa neobjavuje v jeho textoch. Autor Václav Kostelanski (ktorý na písanie používa tento pseudonym) pracuje v reedukačnom zariadení a študentov zaujal svojim rozprávaním. Z etických dôvodov sa nepúšťal do detailov, no hovoril všeobecne o marginalizovaných skupinách obyvateľstva a o mladistvých, ktorí v mnohom nemali rovnaké či ani trochu podobné podmienky na osobný rozvoj ako študenti na gymnáziu. 

Zástupcovia škôl na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2019 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať 29. - 30.11.2019 v Novej Cvernovke v Bratislave.  

  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 0
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 1
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 2
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 3
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 4
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 5
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 6
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 7
  • Kostelanski pred stovkou študentov v Senici - 8