Kostrove verše v ruštine

Pri príležitosti 95. výročia narodenia Jána Kostru a 30. výročia jeho úmrtia pripravil Slovenský inštitút v Moskve (18. novembra) večer jeho poézie. Riaditeľ inštitútu Juraj Kalnický privítal asi 60 účastníkov, medzi nimi bolo takmer 40 básnikov a prekladateľov slovenskej literatúry. Vyčerpávajúcu prednášku o Jánovi Kostrovi s ukážkami prekladov jeho poézie do ruštiny predniesol Jurij V. Bogdanov z Inštitútu slovanských štúdií Ruskej akadémie vied, ktorý sa s naším básnikom osobne poznal. Preklady tvorby Jána Kostru do ruštiny od 40. rokov až po súčasnosť stručne zhodnotila jedna z jeho najmladších prekladateliek poetka Natália Švedová. Zároveň s Jurajom Kalnickým predniesla niekoľko vlastných prekladov jeho básní (Každý deň, Koleso, Sonet o ničom, Metafora, úvodnú časť Ave Eva). Zážitky z osobných stretnutí s Jánom Kostrom porozprávali v diskusii J. V. Bogdanov a J. Kalnický, odpovedali aj na otázky týkajúce sa jeho súkromného života, redaktorskej práce v časopisoch a rozhlase, maliarskej a sochárskej tvorby, ktorá je na verejnosti málo známa.

–r–