Medzinárodný vyšehradský fond podporil účasť krajín V4 na medzinárodnom literárnom festivale v bulharskej Sofii (SILF), ktorý sa bude konať v decembri 2017. Vôbec po prvý raz sa v Bulharsku spoločne predstavia Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko ako spoločný ťahák veľkého kultúrneho podujatia. Počas festivalu sa návštevníkom predstavia 12 autori a autorky z vyšehradských krajín. Ich vystúpenia a sprievodné programy budú zamerané predovšetkým na mladých a detských čitateľov. Tí sa budú môcť oboznámiť s literatúrou a kultúrou spomenutých krajín aj na spoločnom stánku, kde sa bude prezentovať knižná produkcia. Projekt vznikol v spolupráci s partnerskými organizáciami, za Slovensko je to Literárne informačné centrum, z Českej republiky Moravská zemská knižnica, z Poľska Poľské knižné centrum a z Maďarska Margó Literature Festival/Kultúrkombinat.

Viac informácii nájdete na linku:

http://www.literaryfest.org/10421048106410451043105610401044--visegrad.html