Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov

Kultúrne centrum Eleuzína a Literárne informačné centrum vyhlasujú novú grantovú výzvu na rezidenčné pobyty.

Rezidenčné pobyty sú určené pre

a/ spisovateľov

b/ prekladateľov umeleckej literatúry zo slovenského jazyka

c/ prekladateľov umeleckej literatúry do slovenského jazyka.

 

V roku 2021 ponúkame 15 dvojtýždňových rezidencií bez štipendia.

 

Termíny rezidenčných pobytov:

11. 1. – 24. 1. 2021

1. 2. – 14. 2. 2021

22. 2. – 7. 3. 2021

15. 3. – 28. 3. 2021

5. 4. – 18. 4. 2021

31.5. – 13. 6. 2021

28. 6. – 11. 7. 2021

12. 7. – 25. 7. 2021

26. 7. – 8. 8. 2021

9. 8. – 22. 8. 2021

23. 8. – 6. 9. 2021

27. 9. – 10. 10. 2021

11. 10 – 24. 10. 2021

1. 11. – 14. 11. 2021

22. 11. – 5. 12. 2021

 

Autori budú mať k dispozícii samostatnú izbu v novo zrekonštruovanom mestskom dome, zdieľanú kúpeľňu a zdieľanú kuchyňu s kompletným vybavením, spoločné priestory s knižnicou a klavírom a tiež záhradu s výhľadom na Banskú Štiavnicu.

KC Eleuzína je na ulici Horná Ružová 1 v blízkosti Nám. Sv. Trojice v historickom centre mesta.

Priestory, v ktorých sa zároveň pravidelne konajú kultúrne podujatia, majú skôr komunitný charakter.

Organizátori nehradia rezidentovi cestovné ani iné náklady spojené s pobytom.

 

Podmienky:

1/ CV a kontaktné informácie

2/ podrobný popis projektu, na ktorom bude autor počas pobytu pracovať

3/ výber termínu a náhradných termínov

 

Uzávierky žiadostí:

 1. kolo (na rezidencie v mesiacoch január – jún)

Uzávierka žiadostí: 13. 12. 2020

Vyhlásenie podporených uchádzačov: 16. 12. 2020

 1. kolo (na rezidencie v mesiacoch júl – december)

Uzávierka žiadostí: 11. 4. 2021

Vyhlásenie podporených uchádzačov: 15. 4. 2021

 

Žiadosť musí byť zaslaná poštou aj emailom v uvedených termínoch na uvedenú poštovú a emailovú adresu:

Literárne informačné centrum:

Námestie SNP 12

81102 Bratislava

Slovenská republika

rezidencie@litcentrum.sk

 

Doplňujúce informácie:

V prípade prekladov vybrané dielo nesmie byť v minulosti vydané knižne ani časopisecky.

Konzultácia je možná na adrese: rezidencie@litcentrum.sk

Viac informácií o organizáciách nájdete na ich www stránkach:

www.eleuzina.sk

www.litcentrum.sk

 • Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov - 0
 • Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov - 1
 • Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov - 2
 • Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov - 3
 • Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov - 4