Večer 14. januára sa v brati-
slavskej galérii Umelka nie-
sol v znamení krstov. Svoju
novú publikáciu Kreativita
2 – Cyklus tvorenia (Esprof)
predstavi l verejnosti jej autor
architekt Pavol Mrázek. Je
voľným pokračovaním prvej
knihy Kreativita 1 – tvori-
vosť a vedomie (Esprof), no
venuje sa v nej viac kon-
krétnemu cyklu tvorenia,
ktoré vyplýva a formuje sa prirodzene z bytia a akéhosi
ezoterického vnímania človeka na zemi. Kurátorka a moderátorka podujatia
Barbara Brathová spolu s umelcami a hosťom architektom Jurajom Hermanom
predstavili knižku ako vhodný materiál nielen pre architektov, ale celkovo
pre tvorivého človeka, pretože, ako povedal Mrázek: „Cyklus tvorenia je
12 fáz, ktoré spolu vytvárajú vývojový celok, a ten je vlastný každému tvore-
niu.“ Uvedenie knihy bolo súčasťou vernisáže výtvarnej tvorby a tiež krstu
nového CD známeho hudobníka Janka Lehotského pod spoločným názvom
Moje mladšie Ja – Lehotský sa stal krstným otcom publikácie.