Kritická ročenka 2021

Antológia slovenskej literárnej kritiky Kritická ročenka 2021 nadväzuje na tri rovnomenné publikácie venované domácej kritike predchádzajúcich rokov (2018, 2019 a 2020). 

Jej súčasťou sú dve bilančné štúdie napísané pre tento projekt editormi Tamarou Janecovou (slovenská próza 2021) a Viliamom Nádaskayom (slovenská poézia 2021). Ako obaja autori zdôraznili v úvodnej časti elektronickej publikácie, ktorá takto vychádza po prvý raz, Ján Smrek kedysi v časopise Elán napísal, že literárna kritika je ako aspirín: hlave pomáha, ale srdcu škodí. Vystihol tým dôvod, prečo sa pojem kritiky zvykne spájať s negatívnymi konotáciami. Táto publikácia má ukázať, že literárna kritika nie je „pľutie síry“, ale neraz dlhodobé hodnotovo podmienené úsilie. Preto dúfame, že aj projekt Kritickej ročenky bude naďalej pokračovať, vyvíjať sa a dokazovať, že slovenská literárna kritika je (relatívne) živou entitou.

Najnovšia Kritická ročenka je k dispozícii iba ako bezplatná e-kniha ktorú si môžete stiahnuť a prečítať na tomto odkaze!

Ak by čitatelia mali záujem aj o predošlé tri knižné vydania kritickej ročenky, sú k dispozícii za 10 € za všetky tri publikácie buď v predajni LIC na Námestí SNP 12 alebo v našom internetovom kníhkupectve.