Na záložke románu Júliusa Vanoviča Kronika nepriznaného času stojí:

,,V „liberálnejších“ šesťdesiatych rokoch sme trochu pozabudli na to, že celé „budovanie socializmu“ je založené nasme trochu pozabudli na to, že celé „budovanie socializmu“ je založené na predstieraní a najlepšie ho charakterizuje anekdota o pacientovi, ktorý sa lekárovi sťažuje, že iné vidí a iné počuje. Dvadsaťročie normalizácie to dotiahlo ad absurdum a každodenný život premenilo na dokonalú potemkinovskú dedinu. Navonok fasáda pomerného blahobytu, v továrňach technická inteligenci so slušnými platmi a prémiami, naoko prosperujúce umenie, vysoké náklady kníh, preferenčné honoráre, štátne nceny... A za tým ako v močaristých základoch hrdého Petrohradu hŕby bezmenných mŕtvol nedobrovoľných budovateľov. Ľudia bez možnosti pracovať vo svojom odbore, s hanebnými platmi a bez nádeje na zlepšenie, spisovatelia a novinári so zákazom publikovať, špicľovanie, väzenie... To všetko sa vo Vanovičovom románe odráža.“

Ak chcete vedieť o románe viac od samého autora, prídite na prezentáciu tejto knižném novinky, ktorú pripravilo vydavateľstvo Tatran v sobotu o 12.00 v priestoroch Dialog Forum.