Krst Žilinského literárneho klubu
Literárno-hudobný večer Žilinského literárneho klubu 14. januára popri simultánnych prekladových čítačkách autorských básnických textov do španielčiny, divadelnej dramatizácii prózy, s improvizačnými lahôdkami princa súčasnej
experimentálnej hudby Jula Fujaka, oficiálne uviedol do života aj nový názov zatiaľ bezmenného Žilinského literárneho klubu. Nové meno klubu je SILANS – historický názov Žiliny. Krstnými otcami klubu sa stali literárny kritik a spisovateľ Igor
Hochel a propagátor literatúry Dado Nagy. Tento večer slov, písmen a lahodných náhodných tónov zavŕšil koncert Jula Fujaka s následnou afterpárty.
Sprievodcovstva večerom sa ujal básnik Paľo Urban.

-r-