Synergia 21 vydala knihu Kruh života - odkaz od Atlanťanov - sprostredkovaný Bohyňou plodnosti a hojnosti - Živou. Podľa nej Atlantská civilizácia udržiava na tejto planéte guľový model riadenia – momentálne s pätnástimi základnými sieťami. Autorka knihy Gita Margita Bošeľová ľudskou rečou sprístupňuje nové zákony, zákonitosti a pravidlá v novom dvojtisícročí. Sú orientáciou pre ľudí na najbližších 2300 rokov. Určená je pre osvietencov a tých, ktorí chcú žiť v súlade so zákonmi, zákonitosťami a pravidlami života v jeho širokom a pestrom spektre. Publikácia má deväť kapitol, každá sa začína dvojstranou s kompozíciou maľby na hodvábe a básničkou. Autormi ilustrácií  sú akad. maliarka Anka Čemická, Margita Bošeľová, Peter Mikšík a Gábor Szakál.