Kto je tu vlastne blázon?

Krst knihy Lady Xanax, pán Snehulienka a ja (Marenčin PT) Petra Krištúfka sa niesol v duchu literárnych hraníc, ktoré vyplývali z podstaty predstaveného titulu. Moderátor Dado Nagy spolu s hosťom Viktorom Suchým uviedli najnovšiu prózu autora, ktorá je literárnou platformou, prinášajúcou potenciálnemu čitateľovi rozličné rozhrania.

Či už ide o frustráciu, pocit zúfalstva, hnev zo súčasného sveta, prekrývajúce sa so satirickým či groteskným tónom rozprávania, alebo motív duše, ktorá sa snaží odpovedať si na otázku, čo znamená byť v aktuálne prežívanej realite (ne)normálnym. Debatujúci tak zdôraznili to, že Krištúfkov román sa vyznačuje deformačnou modalitou reality, a zároveň zachytáva paradoxný charakter života, teda nielen jeho humornú stránku, ale aj bizarnosť či tvrdosť, ktoré sú v autorových prozaických momentkách prítomné. Viktor Suchý taktiež hovoril o tom, akými rôznymi spôsobmi sa na román môže čitateľ pozerať (od žánru rozprávky cez podtón eposu až po biblický ráz).

Pútavé predčítavanie v podaní Ludwiga Bagina ponúklo divákom možnosť vypočuť si pár vybraných úryvkov, ktoré podľa pozitívnej, živej reakcie prísediacich navnadilo spolu s hudobným sprievodom Archívneho chlapca. Na záver podujatia knihu pokrstil Tomáš Janovic Xanaxom.
 
Lenka Macsaliová