Ku koreňom slovenčiny

Práve v roku, keď si pripomíname storočnicu nášho popredného jazykovedca prof. Jána Stanislava (1904–1977), vydalo Literárne informačné centrum druhý diel Slovenského juhu v stredoveku (prvý diel vyšiel roku 1997), fundamentálne dielo našej historickej jazykovedy. Táto významná časť tvorby Jána Stanislava je nielen svedectvom širokého vedeckého záberu a erudície, jeho nesmiernej pracovitosti, vypracovanej historicko-porovnávacej metódy, ale najmä prináša dôkazy o veľkomoravskom dedičstve v našom jazyku. Ako pri slávnostnej prezentácii tohto diela pripomenul prof. Šimon ONDRUŠ, žiak J. Stanislava, zaujímavý je aj jeho osud. Podobne ako sa stretlo s politickým odporom po svojom prvom vydaní roku 1948, nebola veľká politická vôľa ani na druhé vydanie o polstoročie neskôr. Napokon kompletné dielo predsa len uzrelo svetlo sveta a 18. novembra ho v Bratislave prezentovali. Na slávnosti sa zúčastnili okrem zástupcov vydavateľa aj nevesta a vnučka Jána Stanislava a účastníci Medzinárodnej konferencie slavistov BraSlav 3, ktorá sa v tom čase práve konala. Medzi hosťami boli autori doslovov k 1. a 2. dielu Slovenského juhu v stredoveku, profesori Šimon ONDRUŠ a Pavol ŽIGO, obaja žiaci Jána Stanislava, a ďalší naši a zahraniční jazykovedci.

–báb–