Vydavateľské družstvo LÚČ slávnostne uviedlo v bratislavskom Dome Quo Vadis (6. mája) slovenský preklad najvýznamnejšieho diela anglického historika Matthewa Fforda Desocializácia. Kríza postmodernity za účasti autora. Talianske vydanie tejto knihy získalo roku 2006 prestížnu cenu Capri-San Michele. Jej význam umocňuje aj to, že v roku 1991 sa jej nositeľom stal Svätý Otec Ján Pavol II. a dvakrát (1992 a 2004) kardinál Ratzinger, dnes Svätý Otec Benedikt XVI. Matthew Fforde pracuje ako vedecký a pedagogický pracovník v oblasti dejín anglickej kultúry na katolíckej univerzite Libera Universita Maria SS. Assumta v Ríme. Medzi jeho ďalšie publikácie patria Conservativism and Collectivism 1886 – 1914 (Edinburgh University Press 1990), Storia della Gran Bretagna 1832 – 1992 (Rím/Bari 2002) a súbor článkov pre vatikánske noviny L’Osservatore Romano vydaný pod názvom Storia della cultura in-glese. Pensieri e riflessioni (Sienna 2009). Katolícka univerzita v Ružomberku vydala esej Matthewa Fforda Západný materializmus a vyvážanie desocializácie s predslovom kardinála Jozefa Tomka a kritickými príspevkami slovenských kresťanov z akademického prostredia. V prezentovanom diele autor síce vychádza zo stavu spoločnosti vo Veľkej Británii, ale kríza sociálnych vzťahov sa prejavuje rovnako aj u nás. Poukazuje na rozklad rodiny, utrpenie detí a mladých ľudí, zmätok v oblasti sexuality, vysokú úroveň kriminality a násilia, pokles dôvery medzi občanmi, rekordný počet uväznených, enormný nárast počtu osamelo žijúcich ľudí, odcudzenie politickým inštitúciám, úpadok dobrých spôsobov a epidémiu depresií. Vo svojej výzve na kresťanskú obnovu autor uvádza závažné dôvody na duchovnú cestu k regenerácii spoločenstva. Fforde vidí korene týchto negatívnych fenoménov v sekularizácii a dekristianizácii Európy. Knihu predstavil doc. MUDr. Alojz Rakús.