Kukučín na Sliezskej univerzite v Katoviciach

Literárne informačné centrum v spolupráci so Sliezskou univerzitou v Katoviciach pripravilo stretnutie slovakistov a študentov s poetkou a esejistkou Danou Podrackou. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2010 na univerzitnej pôde. Podujatia sa zúčastnili študenti všetkých ročníkov slavistiky ako aj pedagógovia Lujza Urbancová, Lucyna Spyrka, Božena Tokarz, Marta Buczek a mnohí ďalší.

Na dvojhodinovom seminári boli predstavené aktivity Literárneho informačného centra počas kukučínovského roka pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína, zapísaného do kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Ďalej bola prezentovaná výstava Hviezda Kukučín a odznela prednáška Dany Podrackej, zameraná na paradoxy života Martina Kukučína, zástoj manželky Perice Bencúrovej ako aj osobné reflexie Kukučínovho diela, najmä dvoch posledných románov Lukáš Blahosej Krasoň a Bohumil Valizlosť Zábor, vydaných posmrtne roku 1929. Odzneli aj krátke úryvky z monodrámy o živote M. Kukučína Bývam tak vysoko ako sú zvony.

Stretnutie otvorilo mnoho vyhliadok na budúcu spoluprácu LIC so Sliezskou univerzitou, ktorá by privítala každoročné prezentácie významných autorov staršej i súčasnej slovenskej literatúry na univerzitnej pôde.

Novšie logo Sliezkej univerzity v Katoviciach