Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe vzniklo v roku 1999 a progresívne podporuje kvalitné vzdelávanie na Slovensku. Viac o edičnej činnosti hovorí konateľka Mira Schrimpelová.

Máme 15-ročné skúsenosti v  oblasti školstva, vzdelávania a  poradenstva. Poskytujeme kvalitné a  nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a  iných zamestnancov školstva a  tiež pre všeobecných a odborných lekárov. Vydávame odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity. Samozrejmosťou sú odborné vzdelávanie a osobné konzultačné služby.

Naším dlhodobým cieľom je podpora kvality vzdelávania. Chceme byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl, ich pedagogických a odborných zamestnancov. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú našou víziou. Všetky naše materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v  školských laviciach. Robíme všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy.

Na nový školský rok 2015/2016 máme pre učiteľov aj žiakov pripravený celý rad noviniek. Pre deti v materských školách je to súbor siedmich pracovných zošitov Škôlkar a tiež rozsiahly metodický materiál s názvom Svet škôlkara, v ktorom učiteľky MŠ nájdu množstvo námetov na realizáciu aktivít pre materské školy. Žiaci základných škôl sa môžu tešiť na celkom nové pracovné zošity z edície Človek a svet práce. Pokračujeme tiež v našej úspešnej edícii Testovanie a najbližšie vydáme pracovné zošity Testovanie z matematiky pre 5. a 8. ročník základnej školy. Takisto aj predmety, ako Prvouka, Prírodoveda a Biológia či Fyzika pre základné školy, budú mať celkom nové pracovné zošity. Z najnovších odborných publikácií spomeniem napríklad Didaktiku matematiky I., Paragrafy v MŠ, Riadenie v materskej škole, Manažment školy, Triedny učiteľ, časopisy Zriaďovateľ, Právny kuriér a Škola a stravovanie, ale aj mnohé ďalšie.