Lastovička z Hnúšte

Aj vzhľadom na geografický reliéf môžeme - bez čo i len ambície zavádzať – smelo povedať, že na Gemeri sú cesty naozaj kľukaté. Podobne kľukaté sú i historické cesty literatúry a literátov, hoci práve v čase národného obrodenia nimi kráčali mnohé osobnosti, ktoré významným spôsobom formovali i najsúčasnejší dnešok práve našej literárnej kontinuity. Stačí spomenúť mená P. J. Šafárika, Ľ. Kubániho, S. Ormisa, P. Kellnera (Záboj Hostinský), J. Palkoviča, K. Kuzmányho, Š. M. Daxnera, J. Francisci-Rimavského, P. Dobšinského, D. G. Licharda, J. Bottu, A. H. Škultétyho, S. Tomášika. otca a synov Reussovcov, M. Hrebendu;. z nedávno zosnulých či stále tvoriacich aspoň V. Clementisa, V. Mináča, J. Kačalu, P. Glocku O. Nagaja či Š. Pasiara...

To všetko sú významní rodáci alebo v istej časti života a tvorby Gemerom ovplyvnení ľudia, spojení s literatúrou a knižnou kultúrou Slovenska. Žijeme však dnes takú dobu, ktorej strohá finančná „fazóna“ akoby zabraňovala dovidieť na kultúrne hodnoty, či už minulé alebo i súčasné, hoci tých druhých je čoraz menej... Aj preto sú potešiteľné také lastovičky, ktoré síce (kultúrne) leto ešte nerobia, no aspoň svojím letom potešia čakateľov naň. Podobnou bol štvrtok 25. mája v gemerskom meste Hnúšťa, kde sa jeho štvordňové dni začali v miestnom Dome kultúry Janka Francisciho (rodáka z Hnúšte-Likiera, kde v krásnom parku stojí jeho pomník a ďalší priamo v centre Hnúšte) vedeckou konferenciou s názvom Po knižných cestách, venovanou 210. výročiu narodenia Mateja Hrebendu, 20. výročiu úmrtia Prof. Štefana Pasiara a 70. výročiu prvej zmienky o knižnici v meste. O Hrebendovi, legendárnom slepom kolportérovi slovenských kníh (rodákovi z neďalekej Rimavskej Píly, ktorého najplodnejšie životné chvíle sú spojené s Hačavou) vo svojich príspevkoch hovorili Mgr. K. Lichnerová z katedry knihovedy FF UK v Bratislave a I. Válek z MS v Martine, na vynikajúceho pedagóga, osvetového pracovníka, historika knižníc i zakladateľa inštitucionalizovaného predmetného vzdelávania Prof. Pasiara zaspomínal jeho osobný priateľ a pokračovateľ v práci doc. E. Mešša z Bratislavy. Poobede práve on, spolu s primátorom Hnúšte Mgr. Michalom Bagačkom odhalili pamätnú tabuľu na mestskej knižnici, ktorá bola slávnostným aktom pomenovaná na Mestskú knižnicu Prof. Štefana Pasiara. Prvým darcom knihy do jej fondu bola symbolicky MS, za ktorú odovzdal publikácie z Vydavateľstva MS I. Válek.

Ostáva nám vysloviť presvedčenia, že kým budú u nás mestá, ktorých vedenia má zmysel, pre podobné podujatia, kultúra na Slovensku nezahynie ani pod tlakom šíriacej sa ignorancie.

Martin Jadranský