Laureáti literárnej súťaže Jána Kollára

Prvý ročník Literárnej súťaže Jána Kollára už pozná víťazov. Vypísal ju Slovenský literárny klub v ČR pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka a s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tematikou, a to hneď v troch kategóriách - žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a napokon študenti vysokých škôl vrátane doktorandov (bez vekového obmedzenia) a ostatní mladí autori do 26 rokov.

Uzávierka bola symbolicky 28. októbra, teda v deň vzniku Československa. Viac než stovku prác posúdila porota: spisovateľ Ľubomír Feldek, riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave Alexander Halvoník a spisovateľ a glosátor Dušan Malota.

V kategórii základných škôl zvíťazil štrnásťročný Jakub Hudák z Prahy 4 s fejtónom Kto dovolí si lacné veci pred Terezou Svatošovou z Prahy 8 s príbehom Mrazivé popoludnie a o rok mladšou Lenkou Fialovou z Brna s textom Zkažené prázdniny.

Vo veľkej konkurencii stredoškolákov zvíťazila šestnásťročná Eliška Sýkorová z Prahy 8 s poviedkou Houpačka. Druhú cenu získala pätnásťročná Ludmila Lekešová z Prahy 5 za poviedku Umět tak vrátit čas. Tretiu cenu udelili porotcovia šestnásťročnej Petre Kuželovej zo Slavičína za črtu Ika.

V kategórii dospelých bola najväčšia rôznorodosť prác. Prvú cenu porota prisúdila  formálnemu experimentu Asi sa rozletí od 26-ročnej Veroniky Pavlů z Prahy 5. Druhé miesto obsadil  28-ročný Radoslav Passia z Prahy 6, postgraduant kabinetu slovakistiky na FF UK v Prahe, s esejou Možnosti autoportrétu. Tretiu cenu získala za poviedku toto je príbeh, vytesaný 21-ročná Michaela Rosová, študentka divadelnej dramaturgie na JAMU v Brne, ocenená tento rok aj v súťaži Poviedka.

Výsledky boli vyhlásené 3. decembra na slávnostnom večere v Nostickom paláci v Prahe, v sídle Ministerstva kultúry ČR, za účasti popredných osobností kultúrneho života. Prihovorili sa tu aj veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek, splnomocnenkyňa vlády SR pre zahraničných Slovákov Vilma Prívarová, ako aj zástupcovia Slovenskej národnej knižnice v Martine, Literárneho informačného centra v Bratislave a ďalší. Po bohatom kultúrnom programe sa o gastronómiu postarala Slovenská reštaurácia hotela Paulíny.

Ocenení získali Cenu Jána Kollára luxusnú onyxovú písaciu súpravu z dielne Premium Art, finančné odmeny i hodnotné vecné ceny od organizátora, partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce budú publikované v revue Zrkadlenie/Zrcadlení.

                                                           Vladimír Skalský