Laureátmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 sú Alta Vášová a Milan Šútovec

Laureátmi Ceny Dominika Tatarku, ktorá sa udeľuje za výnimočné dielo napĺňajúce humanistické tradície slovenskej kultúry, sa stali Milan Šútovec za knihu Politické Slovensko (Slovart) a Alta Vášová za knihu Odlety (F. R. & G.). Udeľuje ju Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a nadväzuje tak na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.

Záznam z podujatia nájdete na tomto odkaze.