Laureátom ceny AOSS za rok 2004 je Stanislav Rakús

V bratislavskom Zichyho paláci sa vo štvrtok 23. júna 2005 konalo tradičné slávnostné odovzdávanie výročných literárnych cien Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (ďalej len AOSS) a jej členských organizácií za rok 2004.

Laureátom tohtoročnej Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska sa stal Stanislav Rakús za dielo Nenapísaný román.
Za jednotlivé členské organizácie ceny prevzali:
Jozef Puškáš za dielo Freud v Tatrách (Cena Klubu nezávislých spisovateľov),
Slavo Kalný za dielo Páni novinári, Ján Barica za Malý slovenský panteón vedy a techniky (Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu),
Ján Buzássy za dielo Zátišie (Cena Slovenského centra P. E. N.),
István Bettes za dielo Bettes Uhr (Cena Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku),

Milan Bobák za dielo Pod siedmym nebom (Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku).

Už niekoľko rokov sa spoločne s uvedenými cenami udeľuje aj Cena Romboidu. Za rok 2004 ju za dielo Kompost získal Ivan Žucha.

Ceny sa udeľujú za diela vydané v uplynulom roku členom niektorej z členských organizácií AOSS.

Martin Dzúr, tajomník AOSS