Letná škola prekladateľov nemeckej literatúry 20. - 26. 8. 2018, Berlín

Prekladáte z nemčiny, máte už za sebou aspoň jednu vydanú knihu a chcete spoznať literárny život nemeckej metropoly? Tak sa prihláste na Letnú školu prekladateľov, ktorú organizuje Literárne kolokvium v Berlíne. Pošlite prihlášku do 1. mája 2018 a čoskoro sa dozviete, či patríte do okruhu dvanástich vybraných prekladateľov a prekladateliek, ktorí budú mať možnosť spoznať reálie súčasnej nemeckojazyčnej literatúry prostredníctvom stretnutí s autormi, vydavateľmi a literárnymi kritikmi priamo v Berlíne. 

Prihlášky a informácie: becker@lcb.be
www.lcb.de

Nie je to hračka! Workshop pre prekladateľov detskej a mládežníckej literatúry z nemeckého jazyka.

12. - 17. augusta 2018 sa v Hamburgu uskutoční 6-dňový prekladateľský workshop, zameraný na preklad súčasných diel pre deti a mládež z nemeckého jazyka. Pätnásť vybraných prekladateľov sa bude spolu s pozvanými hosťami venovať aktuálnym otázkam a výzvam, spojeným s prekladom textov, určených najmladším čitateľským skupinám.
 
Prihlášky a informácie: info@jugendliteratur.org
www.jugendliteratur.org