V čase od 31. júla do 20. augusta sa pod gesciou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konal 47. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorý absolvovalo 154 zahraničných účastníkov z 38 krajín sveta. Odznelo vyše 50 prednášok publikovaných v jubilejnom štyridsiatom zväzku zborníka Studia Academica Slovaca. Zborník už tradične dostávajú zahraniční účastníci počas letnej školy. Medzi účastníkov SASu patria každoročne aj lektori slovenského jazyka a literatúry.

Na otázku Kto je vaša obľúbená autorka alebo kto patrí medzi vašich obľúbených autorov?, oslovení odpovedali takto:
Oľga Škvareninová, univerzitná pedagogička, t. č. Univerzita Viedeň: Ján Smrek, Daniela Kapitáňová, Václav Pankovčín, Pavol Rankov, Štefan Moravčík.
Monika Franková, lektorka na Humboldtovej univerzite v Berlíne: Peter Macsovszky, Pavel Vilikovský, Timrava, Jana Juráňová, Márius Kopcsay.
Elena Melušová, lektorka v INALCO, Paríž: Jozef Ignác Bajza, Peter Pišťanek, Daniela Kapitáňová.
Jaroslav Džoganík, lektor na Užhorodskej národnej univerzite, Užhorod: Miroslav Válek.
Zuzana Ištvánfyová, lektorka slovenského jazyka v Číne: Monika Kompaníková.
Peter Glovnik, pedagóg, Vojvodina: Margita Figuli.