V rámci 1. ročníka programového projektu Letné literárne láskanie čítali 10. júla Ján Buzássy, Ľubomír Feldek, Ivan Štrpka,Iveta Radičová, Boris Farkaš, Vanda Feriancová,František Kovár, Milan Markovič a Tony Kubasák z tvorby beatnikov, v sobotu 11. júla v programe Jenčíková číta Pastirčáka predstavila svojimi očami básnika, prozaika, esejistu, výtvarníka a kazateľa Daniela Pastirčáka režisérka Eva Jenčíková. Svoj pohľad na vizionárskych básnikov od Wiliama Blakea po Sama Bohdana Hroboňa prezentoval spisovateľ Daniel Hevier v programe Hevier číta blúznivé deti jasnozrivé v nedeľu 12. júla