Libriáda - knižný salón Trnava

V Športovej hale v Trnave sa 23. a 24. marca konala Libriáda- knižný salón Trnava s predajnými stánkami vydavateľstiev a bohatým sprievodným programom. O tom, že sa vydarila, svedčí list návštevníčky Margaréty Partelovej, z ktorého vyberáme: ,,Priznám sa, že pôvodne som išla na otvorenie trnavskej Libriády - iba na dve hodiny a boli z toho dva celé prekrásne sviatočné dni. Páčilo sa mi tam všetko. Nielen program na hlavnom pódiu a autogramiády, ale i priestor, kde sa knižná kultúra prezentovala. Športová hala vítala návštevníka ako vzácneho hosťa v salóne, neustále bola zaplnená návštevníkmi všetkých vekových kategórií. Bolo tu veľa študentov, ale i malých návštevníkov - detí, ktoré prichádzali v sprievode rodičov, či starých rodičov. Mali možnosť dať si pomaľovať tváričky zvieratkami, a tak sa po rozšírenom priestore knižnice preháňali malé levíčatá, leopardy, ale predovšetkým jemné a nežné detské motýliky, ktoré poletovali sem i tam od stánku k stánku a prinášali osvieženie i dobrú náladu nám všetkým.“

-r-