LIBRIÁDA – Knižný salón TRNAVA

23. a 24. marca 2006

Mestská športová hala Trnava

Hlavným cieľom je pripomenúť význam knihy v živote spoločnosti. ukázať, že knižnica už dávno nie je tiché, málo navštevované miesto, knihovník už dávno nie je ten, ktorý len pečiatkuje knihy  a vypisuje lístky. Knižnica je zo strany verejnosti vnímaná ako zdroj vedomostí, znalostí, informácií, miesto, kde sa dá študovať, zvyšovať si vzdelanie, kde je možné udržiavať si duševnú kondíciu. Knižnica je zároveň bezpečné príjemné miesto, kde sa ľudia radi stretávajú.

A takúto atmosféru chcú organizátori vytvoriť aj v mestskej športovej hale. Výstavisko sa premení na salón, v ktorom  hostitelia uvedú návštevníkov do dobrej spoločnosti kníh, ich autorov, sprostredkovateľov i samotných čitateľov.  Návštevníci si budú môcť vybrať z knižnej produkcie slovenských vydavateľstiev v 25 predajných stánkoch. Vystavovatelia budú predávať knihy so zľavami (10-50 %). V stánku Knižnice Juraja Fándlyho budú môcť návštevníci stretnúť známych spisovateľov, ilustrátorov, ale i literárne nadaných Trnavčanov, ktorí sa už môžu pochváliť knižným vydaním svojej tvorby. Počas obidvoch dní tu budú autogramiády.

Každú celú hodinu na hlavnom pódiu, vytvorenom v priestoroch haly, bude program, v ktorom sa predstavia vydavateľstvá a kultúrne organizácie: Literárne informačné centrum s umeleckým pásmom k Roku Ľ. Štúra, vydavateľstvo Dajama s besedou s Františkom Kelem, vydavateľstvo TIRNA  s prezentáciou najnovšej knihy Trnavčana Hadriána Radványiho, Trnavský literárny klub so svojím časopisom LITER. Zaujímavé bude i scénické čítanie umeleckej skupiny LiStOVání, tešiť sa môžu návštevníci aj na program  Kolomana Kertésza Bagalu Živý dôkaz – Total brutal live, alebo program Edity Sipeky. V závere Libriády sa literárne i hudobne predstaví rodina Feldekovcov. Privítame aj zahraničných hostí: zo svojej tvorby budú čítať české spisovateľky Lenka Procházková a Eda Kriseová.Vo štvrtok, 23. marca, v podvečer vystúpi hudobná skupina POLEMIC.

Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, ktoré na hlavnom pódiu ich zabavia Divadlo PIKI, Detské kočovné divadlo DRAK, Patrícia Garajová (Jariabková), GOMBIVLÁČIK s Mišom  a Luciou.    

Ak sa návštevníci Libriády zapoja do ankety o čítaní, ktorá bude trvať počas celého podujatia, môžu vyhrať zaujímavé knižné tituly, o ktoré sa bude žrebovať v závere každého dňa. Slávnostné otvorenie Libriády – Knižného salónu Trnava sa uskutoční vo štvrtok 23. marca 2006 o 9:30 hod. Očakáva sa účasť Silvie Gašparovičovej, prezidentky Slovenskej nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých, predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Trnava a ďalších významných hostí.