LIC na 1. ročníku knižného festivalu BRaK

V bratislavskom Pistoriho paláci sa stretli posledný víkend tvorcovia kníh a vydavatelia, pre ktorých je kniha predovšetkým dielo. V tomto duchu bol zostavený aj 4-dňový program, ktorý okrem ponuky kníh malých vydavateľstiev umožnil návštevníkom nazrieť do rozličných tvorivých procesov súvisiacich s knihou – výstavy knižných ilustrácií, tvorivé dielne, autorské besedy a diskusie o podporách na tvorbu či o možnostiach na šírenie kníh. O tvorivom procese vzniku obálky knihy veľmi zaujímavo porozprával na príklade troch titulov knižný dizajnér Palo Bálik. Literárne informačné centrum sa okrem predajnej výstavy svojich edičných titulov zúčastnilo na festivale účasťou na diskusii Aká je cena literárnej ceny? Riaditeľka LIC Miroslava Vallová informovala v samostatnom príspevku o podpore LIC na preklady slovenských diel do cudzích jazykov prostredníctvom Komisie SLOLIA, o možnosti štipendií na písanie pôvodných a výmenných tvorivých pobytov v spolupráci krajín V4. Diskusia o literárnych cenách, na ktorej sa okrem riaditeľky LIC zúčastnili Pavel Mandys za Magnesiu Literu a Katarína Kucbelová za Anasoft Literu, ukázala viaceré úskalia jednak oceňovania, ale aj možností propagácie literatúry touto formou. V diskusii zazneli hlasy, že literatúra by sa nemala spájať so šou.