Dana Podracká Ondrej Sliacky
Alfréd Swan Banery o Martinovi Kukučínovi
Publikum na Trinástej komnate Martina Kukučína Miroslava Vallová predstavuje katalóg SLOVAK UNITED IMAGINATIONS
Prezentácia Bologne 2010 Prezentácia knižných titulov

Literárne informačné centrum sa zúčastnilo 18. medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa konal od 4. do 7. novembra 2010 na výstavisku INCHEBA v Bratislave. Bolo garantom troch podujatí, zameraných na prezentáciu domácich autorov ako aj slovenských autorov literatúry pre deti a mládež v zahraničí v rámci čestného hosťovania Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy Bologna 2010.

Prvým podujatím bola 4. novembra 2010 Trinásta komnata Martina Kukučína pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína (1860 – 1928), zapísaného do kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Počas hodinovky bratislavský herec Alfréd Swan predniesol monodrámu Dany Podrackej o živote a diele Martina Kukučína Bývam tak vysoko ako sú zvony. V druhej časti podujatia veľmi živo a pre mládež nezvyčajne pútavo hovoril o Kukučínových rokoch pôsobenia na Slovensku Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. Podujatie moderovala Dana Podracká.

Druhým kľúčovým podujatím, konaným v ten istý deň popoludní, bola rekapitulácia slovenskej účasti v Bologni za účasti riaditeľa LIC Alexandra Halvoníka, Petra Tvrdoňa, riaditeľa Bibiany a spoluorganizátora podujatia, Ivana Jančára, riaditeľa GMB, Barbary Brathovej, kurátorky výstavy, Ľubice Kepštovej, editorky Slovenskej detskej knihy v slovenčine a taliančine ako aj editorky 20 propagačných publikácií v talianskom a anglickom jazyku slovenskej literatúry pre deti a mládež a ilustrátorov Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej. Podujatie bolo obohatené o videoklipy z bolonského výstaviska ako aj o osobnostné medailóny slovenských spisovateľov, ktorých práca boli prezentované v zahraničí. Moderovala Miroslava Vallová, koordinátorka celého projektu.

Tretím podujatím bola prezentácia troch knižných noviniek z edičnej činnosti LIC, ktorá sa konala dňa 5.novembra pod názvom Postmoderna, fantastika a tvorba pre deti. Podujatie moderoval riaditeľ LIC a literárny kritik Alexander Halvoník. Boli odprezentované nasledovné knižné novinky. Viliam Marčok V poschodovom labyrinte, Ondrej Herec Dobre organizovaný netvor a Zuzana Stanislavová Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Po ukončení podujatia pokračovala na stánku LIC autogramiáda prítomných autorov.  Návštevnosť na jednotlivých podujatiach LIC je svedectvom o tom, že slovenská kniha ešte žije.

(dp)