ČitateľNa nultom ročníku Bratislavského kníhfestu BRAK, ktorý pripravil Literárny klub v sobotu 14. decembra od 10. do 16. hod. v KC Dunaj v Bratislave, sa zúčastnilo aj Literárne informačné centrum najmä so svojimi knižnými novinkami. Za týmto podujatím stojí nápad, ale najmä potreba malých a stredných vydavateľov, autorov, ilustrátorov, grafikov a typografov dať vedieť o svojej nekomerčnej tvorbe, keďže v záplave reklamno-marketingových kampaní zostávajú výsledky ich tvorby málo viditeľné, ba do veľkých kníhkupeckých sietí sa často ani vôbec nedostanú.

Na pultoch zúčastnených vydavateľstiev „jedného muža“ sa objavili naozaj vzácne knižné novinky, napr. najnovší preklad Jána Švantnera Paula Claudela Päť veľkých ód z Literárnej nadácie STUDŇA, výtvarné monografie Ester Šimerovej Martinčekovej z vydavateľstva Petrus, Stana Bubána z vydavateľstva Virvar, ale aj vzácne staré vydania v ponuke Nového antikvariátu z Pezinka. Stretnutie vyše dvadsiatky „nekomerčných“ vydavateľov a ich autorov, ktorí mali vymedzenú poludňajšiu hodinu na autogramiády, prinieslo viacero impulzov a podnetov, akým smerom by sa BRAK mal uberať.

Počas autogramiády autori nerozdávali len podpisy, ale niektorí s podpisom venovali aj svoje knihy, čo patrilo k predvianočnej štedrej atmosfére. Azda najviac kníh takto daroval Ľubomír Feldek, ktorý na pulte Literárneho informačného centra podpisoval svoj Ťahák z dejín slovenskej literatúry. Na autogramiáde ho vystriedal Daniel Pastirčák, autor Slova pred slovom. Proglasu pre deti a ich rodičov.