LIC pod diamantovou klenbou

V záujme popularizácie slovenskej literatúry, najmä poézie, a rozšírenia ponuky kultúrnych podujatí v regiónoch rozhodlo sa Literárne informačné centrum spojiť sily s občianskym združením Revivals a usporiadať v Kremnici cyklus literárno-hudobných prezentácií pod názvom Múzy pod diamantovou klenbou. Ide o žánrové rozšírenie doterajších podujatí pod názvom Hudba pod diamantovou klenbou, ktoré sa konali v tzv. Dome komorského grófa v Kremnici a účinkoval na nich predseda správnej rady združenia, známy husľový virtuóz Peter Michalica.

Prvé podujatie v rámci tohto cyklu sa konalo 26. októbra t.r. v Kremnici. Na večere prezentoval Emil Babín svoju básnickú zbierku Svätci na smetisku (ktorá mimochodom získala odmenu v rámci Najkrajších kníh roku 2000). Spoluúčinkujúcim bol Tomáš Janovic a tretím účinkujúcim bol Peter Michalica. Spojenie hudby a básnického slova v komornej atmosfére a v ušľachtilom prostredí sa ukázalo neobyčajne pôsobivé, ako dokázala aj živá a neformálna beseda (nie, tu sa naozaj nedá použiť úradnícky termín "diskusia") po podujatí.

Ďalšie podujatia v rámci cyklu sa - vzhľadom na klimatické podmienky a ťažkosti s vykurovaním - predpokladajú na jar budúceho roka.