LIC pozýva na MKV Bibliotéka v Bratislave

Literárne informačné centrum Vás pozýva

na návštevu 17. medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka,

ktorý sa uskutoční od 5. do 8. novembra 2009

na výstavisku INCHEBA v Bratislave.

 

Pozýva Vás

aj na návštevu svojej expozície v stánku č. 306 v hale D

a zaujímavé sprievodné podujatia na hlavnom pódiu v hale A1:

 

 

5. 11. 2009 /štvrtok/ 

11.00 – 12.00

 

Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

Čítanie z románu prozaika, esejistu a publicistu Pavla Rankova.

Beseda s autorom.

Pavol Rankov je nositeľom Ceny Európskej únie za literatúru 2009.

Ukážku z románu číta Pavol Náther, víťaz literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Moderuje Alexander Halvoník.

5. 11. 2009 /štvrtok/

14.00 – 15.00

 

 

Slovenské dejiny I

Prezentácia knihy historika prof. PhDr. Matúša Kučeru, DrSc.

Beseda s autorom.

 Bestseller Literárneho informačného centra,
 vhodný aj ako vysokoškolská učebnica!       

Moderuje Alexander Halvoník.

Autogramiáda autora v stánku č. 306 v hale D po skončení besedy.

Možnosť zakúpenia knihy v stánku LIC.

5. 11. 2009 /štvrtok/

16.00 – 17.00 

 

 

Prezentácia arabsko-anglickej mutácie
Literárnej antológie krajín V4,

ktorá vyšla v Káhire pod názvom Stories from the Heart of Europe.

Uvádza Ina Martinová.

 

Vydávanie slovenských autorov v zahraničí.

O knihách slovenských autorov vydaných v zahraničí.

S finančnou podporou grantu Komisie SLOLIA.

Informujú Daniela Humajová a Jana Pániková.

6. 11. 2009 /piatok/

15.00 – 16.00

 

 

Dejiny slovenskej literatúry I., II.

Dvojzväzkové dielo vytvorené poprednými znalcami slovenskej literatúry pod vedením prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc. má predovšetkým popularizačné a aktualizačné poslanie.

Rozsiahla problematika dejín slovenskej literatúry od počiatkov po súčasnosť je v ňom syntetizovaná do desiatich kapitol. Dielo je vydané v spolupráci Literárneho informačného centra a Matice slovenskej.

Za účasti zostavovateľov a autorov.

Moderuje Imrich Sedlák.