LIC v Helsinkách

Pod ťaživým sivým nebom milé a vrúcne stretnutia

Keď Literárne informačné centrum (LIC) minulý rok vyhlásilo Grant na preklad ukážky do severských jazykov, jediná z krajín Severu, jediný jazyk, o ktorom sme už vopred vedeli, že v ňom máme viacerých šikovných prekladateľov, bolo Fínsko.

Do výzvy sa zapojili traja z nich a vznikli štyri ukážky po fínsky: Alexandra Salmela s ukážkou zo Zlodejov a svedkov Svetlany Žuchovej a s ukážkou zo Som Paula Ondreja Štefánika, Eero Balk s ukážkou z Príbehu ozajstného človeka Pavla Vilikovského a Mika Laaksonen s ukážkou z Nevy Petra Pišťanka. Ostatní vo Fínsku a na Slovensku žijúci slovenčinári, resp. fínčinári, sa však s oduševnením pridali do vzájomného komentovania a proofreadingu textov či do diskusií o ďalšom možnom smerovaní slovensko-fínskych literárnych vzťahov.

Netušili sme však, že vďaka šikovnosti a úprimnému zápalu Miku Laaksonena pre našu literatúru ani nie o rok neskôr budeme plánovať jedno celé dvojčíslo fínskeho časopisu Särö o slovenskej literatúre a kultúre na prvý polrok 2022 a že jeho ukážka z Nevy vyjde v prestížnom literárnom časopise Parnasso ešte pred koncom roka 2021.

Vycestovanie LIC na Knižný veľtrh do Helsínk (28. – 31. 10. 2021) bolo preto akýmsi samozrejmým dôsledkom horeuvedeného; prvýkrát som sa ako manažérka zahraničného oddelenia LIC mohla osobne na jednom mieste stretnúť s viacerými z našich fínsko-slovenských priateľov či s redaktorským tímom časopisu Särö a zároveň lepšie spoznať fínsky knižný svet ako taký.

Na mieste ma však čakalo ešte pár milých prekvapení. Veľtrhu sa zúčastnila aj naša vynikajúca prekladateľka z fínčiny a zakladateľka fínčiny ako študijného odboru na FiF UK Zuzana Drábeková. Tiež sa nám podarilo jedno síce krátke, ale milé a podnetné stretnutie s konzulkou SR vo Fínsku Evelínou Mäsiarovou, nehovoriac o stretnutiach s viacerými fínskymi vydavateľmi, na ktorých sa ukázalo, že by našu literatúru veľmi radi spoznali a priniesli ju čitateľom vo Fínsku.

Výstavisko Messukeskus Helsinki vopred získalo Safely-to-Events-certifikát 2021 za exemplárnu prípravu a prispôsobenie priestorov na veľtrh tak, aby boli pre vystavovateľov a účastníkov napriek pandémii bezpečné. Zúčastniť sa ho mohli všetci s prekrytými hornými dýchacími cestami.